Instalacje

Zakup nowego urządzenia do produkcji big-bagów nie ogranicza się jedynie do przyjęcia zamówienia do realizacji i dostarczenia maszyny do klienta.

Niejednokrotnie konieczne jest sprzęgnięcie urządzenia z pozostałymi maszynami, już użytkowanymi przez kupującego tak, by zapewnić ciągłość procesu produkcji.

Te wszystkie prace są przez nas wykonywane w trakcie instalacji maszyn, bowiem oddanie dostarczonego sprzętu do eksploatacji rozumiemy jako kompleksowe sprzęgnięcie go z istniejącym ciągiem oraz procesem produkcyjnym.

W trakcie instalacji prowadzimy również szczegółowe szkolenia operatorów z obsługi maszyn tak, by potrafili oni realizować nie tylko bieżący proces produkcji, ale również w prosty sposób przezbroić urządzenie w przypadku jego zmiany.

Na specjalne życzenie klientów umożliwiamy również szkolenia z obsługi maszyn organizowane w siedzibach ich producentów, jak również specjalne, dedykowane szkolenia w zakładzie produkcyjnym, z udziałem instalatorów wytwórcy maszyny.